Аптека Централ

Информационната система АПТЕКА ЦЕНТРАЛ е предназначена за вериги аптеки, като позволява на собствениците на повече от една аптека да имат достъп до всички свои обекти в реално време и без да се налага да ги посещават. Системата АПТЕКА ЦЕНТРАЛ свързва работещите програми АПТЕКА ЕКСПЕРТ на отделните обекти, като предоставя необходимата функционалност на централизираната информационна система.

С фокус върху пълноценното управление на веригата, чрез АПТЕКА ЦЕНТРАЛ се постига ефективност на работния процес, общ поглед върху бизнеса, контрол, оптимизиране на разходите и др.
ЗДРАВЕН СОФТУЕР

Аптека Централ

Характеристики
Приложение
Заявка за демо версия
Характеристики
131333022_l-1

 • Оптимизиран уеб базиран интерфейс с възможност за достъп от различни устройства – телефон, таблет, лаптоп..
 • Централизирано управление на няколко обекта във верига
 • Централизирано управление на номенклатури (стоки, доставчици, клиенти и др.)
 • Гъвкаво ценообразуване – както за цялата верига, така и за отделен обект
 • Динамична справочност и възможност за многопрофилни бизнес анализи
 • Автоматичен трансфер на артикули между обектите
 • Обединяване на номенклатури на централно ниво, запазвайки историята на тяхното движение.
 • Дефиниране и управление на маркетингови стратегии, клиентски програми за лоялност и др.
 • Централизирани заявки за доставки обобщено или по обекти
 • Редакция на потребителски права на достъп на централно ниво
 • Модул за управление на плащания към доставчици
 • Архивиране на база данни от всички обекти

Комбинацията от сигурност, гъвкавост и високо скоростен работен процес дава възможност за пълноценно рационализиране на времето и спестяване на финансов ресурс

Приложение
Заявка за демо версия