Аптечен софтуер АПТЕКА ЕКСПЕРТ

АПТЕКА ЕКСПЕРТ е предназначен за аптеки и дрогерии, като обхваща всички дейности в тях. Програмата е създадена с цел да улесни ежедневната работа на фармацевта и да подобри качеството на услугите във всяка една аптека.
ЗДРАВЕН СОФТУЕР

Аптека Експерт

Характеристики
Опции и гаранция
Приложение
Заявка за демо версия
Характеристики
170690973_l

 • Осигурява затворен бизнес цикъл;
 • Бързо и лесно обслужване на клиентите чрез удобен интерфейс;
 • Отговаря на всички изисквания на регулаторните органи – верификация на лекарства, електронна рецепта и др.;
 • Автоматично генериране на заявки към доставчици на база различни модели на прогнозиране и предефинирани критерии;
 • Гъвкаво ценообразуване и автоматично завеждане на стока от различни доставчици;
 • Проследяване на складови наличности и движение на артикули;
 • Бърза инвентаризация – съвместима с различни софтуерни продукти;
 • Обединение на артикули, запазвайки история на артикула;
 • Поддържа работа с различни видове баркод устройства и касови апарати;
 • Управление на маркетингови и промоционални кампанни;
 • Автоматични актуализации по НЗОК;
 • Голям набор от справки – по различни зададени критерии с възможност за експорт в Excel или PDF формати;
 • Възможност за експорт към голям набор от счетоводни програми.
Опции и гаранция
Приложение
Заявка за демо версия