Аптека Експерт 2 – първият аптечен софтуер за управление на продажби одобрен от НАП

С голямо удоволствие ви информираме, че аптечният софтуер на ФЬОНИКС Фарма – „Аптека Експерт 2“ е първият и единствен аптечен софтуер, одобрен като СУПТО (софтуер за управление на продажби) от НАП и включен в публичния им регистър на софтуери, разрешени за ползване в търговски обекти.

Във връзка с предстоящите промени, наложени от Наредба №18, които влизат в сила от 30.09.2019 г., в следващите месеци колегите от отдел Аптечен софтуер ще предприемат поетапни действия за обновяване на софтуера в обектите на всички наши партньори.

За всякаква допълнителна информация можете да се обърнете към своя регионален мениджър аптечен софтуер.