ALL-IN-ONE

Предлагаме услуги в целия цикъл на веригата на доставки – от производителя, през дистрибуцията на лекарства, търговията на едро и на дребно до болниците, лекарите и аптеките, които пък стигат до пациента.
СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНE ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО ИЛИ ЗА ЦЯЛА ЕВРОПА.
 

Искате да затвърдите позициите си на българския пазар? Планирате разширяване на влиянието си в съседните Балкански страни или търсите силен партньор – дистрибутор в цяла Европа?

Каквито и да са Вашите цели, можете да бъдете сигурни, че нашите индивидуални решения, могат да подкрепят Вашия разрастващ се бизнес.

PHOENIX ALL-IN-ONE осигурява пълната гама на основни и допълнителни услуги, касаещи дистрибуцията. Нашите ноу хау, детайлно познаване на пазара и разбиране на нуждите на пациента, ще Ви позволи да се чувствате „в свои води” на всеки пазар, който искате да завладеете.

Ако искате да увеличите своя пазарен дял, потърсете ни:

www.phoenix-all-in-one.eu

PHOENIX ALL-IN-ONE позволява на производителя да:

  • Разшири достъпа до пазарите си; 
  • Намали разходите и нетния оборотен капитал; 
  • Осигури и увеличи пазарния си дял;  
  • Генерира добавена стойност на самото лекарство.

Тази концепция прави ФЬОНИКС предпочитания партньор в дистрибуцията и продажбата на лекарства и медицински изделия.

С концепцията ALL-IN-ONE предоставяме на  производителите на лекарства всички услуги по веригата на доставка – от етапа на производство до същинската продажба, превръщайки в една единствена стъпка целия път от производителя до пациента.  

Това ни прави не само участник в доставката на лекарства – ние сме връзката между фармацевтичните производители и крайните клиенти.