Академия за фармацевти – често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика

В периода 2019 – 2020 Актавис – компания на Тева и ФЬОНИКС Фарма организираха съвместно цикъл обучителни модули „Академия за фармацевти – често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“. Научните събития имаха за цел да повишат и актуализират познанията на фармацевтите за социално-значими заболявания, с които те се сблъскват ежедневно в своята практика.

Основен ангажимент на Академията бе да очертае ролята на фармацевта като консултант и първа линия на взаимодействие с пациента, както и да обобщи важни лекарствени взаимодействия.

Представени от водещи международно признати специалисти в съответните области, основните дискутирани теми в рамките на Академията бяха:

  • Болка – съвременни разбирания и терапевтични подходи. Ролята на фармацевта като консултант в диагностиката и терапията на болката
  • Атеросклероза и атеротромбоза
  • Гастропротекция при антитромбоцитна и антикоагулантна терапия

В Академията участваха магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити и болнични аптеки от цялата страна. Форматът бе интердисциплинарен и даде възможност на участниците да почерпят знания от лектори на международно научно ниво:
Акад. Проф. Д-р Иван Миланов, дмн – невролог
Проф. Д-р Борислав Георгиев – кардиолог
Проф. Д-р Людмила Матева – гастроентеролог
Проф. Георги Момеков, дф – фармацевт

Материалите бяха адаптирани за нуждите на ежедневната работа на фармацевта с пациенти. Академията даде възможност да се работи в насока екипна дейност между фармацевти и лекари, с цел предоставяне на най-високо ниво на здравни грижи на пациентите.

Първите две събития в София – на 14 и 21 декември 2019г. преминаха при голям интерес и с активно участие от страна на аудиторията, като на тях присъстваха повече от 380 фармацевта.

Третото по ред събитие се проведе в гр. Варна, при много сериозен интерес от страна на участниците, които споделиха, че събитието е с висока научна и практическа стойност. Присъстваха около 140 участника.

На последното събитие в Пловдив присъстваха около 120 участника.