Един от най-новите и  бързо развиващи се ексклузивни партньори на ФЬОНИКС Фарма България от средата на 2017 година е Accord Healthcare. Това е млада и динамична фармацевтична компания, ангажирана в разработването, производството и дистрибуцията на фармацевтични продукти в над 70 пазара по света. Accord Healthcare е международното дъщерно дружество на групата Intas, една от първите 10 фармацевтични компании в Индия. Настоящето Европейско портфолио обхваща над 6000 продукта, които се марктират в над 35 европейски страни.

  • Иновация – Безопасността за пациента и нови начини за приложение.
  • Интелигентност – Разбирането на най-важните проблеми и удовлетворение на истинските нужди на пациента.
  • Инфраструктура – Адаптиране според нуждите на пазара с цел ефективно и безупречно обслужване.
  • Изобретения – Възприемане на нов подход към разработването на фармацевтични продукти и системи.

Визия

Да се превърне в една от топ 5 компаниите за производство на генерични лекарства в Европа, Средния изток и Северна Африка до 2020 година и да разпространи и развие достъпа до специализирани фармацевтични продукти. Accord Healthcare се стреми да бъде част от цялостното приложение на високо ефективни лекарства, чрез интегрирано предлагане.

Мисия

„…Да генерираме ръст на пазарната капитализация и продажбите в областта на генеричните, AVP, биофармацевтичните и специализираните фармацевтични продукти в Европа, Средния изток и Северна Африка, като същевременно развиваме уменията и способностите на нашите хора…“