25 години ФЬОНИКС: от фармацевтичен търговец на едро до интегриран доставчик на здравни услуги

Четвърт век – период от време, който обикновено не се разглежда като история. Въпреки това, в последните 25 години, ФЬОНИКС претърпя развитие, което едва ли би могло да бъде по-бързо и разнообразно.

Всичко започва с един административен акт. На 5 април 1994 г., когато един съдебен служител вписва компания в Търговския регистър в Районния съд на Манхайм, Германия: PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. Нейният собственик е Адолф Меркле. При учредяването на компанията предприемачът комбинира 4 регионални фармацевтични търговеца на едро: F. Reichelt AG от Хамбург, Hageda AG от Кьолн, Otto Stumpf GmbH от Берлин, Otto Stumpf AG от Нюрнберг и Ferdinand Schulze GmbH от Манхайм, където е ситуирано и седалището ѝ.

Подписът на Меркле отваря пътя за най-големия търговец на едро на фармацевтични продукти в Германия, с пазарен дял от 30%. Компанията е успешна още от самото начало. През първата фискална година 4000 служители от 19 клона постигат приходи от 5.9 милиарда германски марки (около 3,0 милиарда евро). Това е добра основа за надграждане. Меркле назначава адвокат Д-р Бернд Шайфеле за Главен изпълнителен директор и в продължение на 11 години работят заедно, за да формират ФЬОНИКС в международно активна и широко позиционирана група.

През това време компанията се разраства бързо благодарение на придобивания. През 2001 г. чуждестранният дял от общите приходи вече надвишава германския дял. Меркле и Шайфеле са се уверили в едно: компаниите, които са придобили, са оптимизирани за растеж и ефективност. Това е все още важен аспект от ДНК-то на ФЬОНИКС. Този факт полага основите на дългосрочно и печелившо развитие на групата. И много от това все още може да се види и днес: ФЬОНИКС е не само семеен бизнес, но и семейство от бизнеси. Такова, в което на служителите се отдава голямо значение. Към този момент техният брой е около 37 000 мъже и жени в цяла Европа.

Но има и още нещо, което мотивира Меркле и Шайфеле: всеотдайност, основаваща се далеч не само на стопанската дейност. Като основен играч на социално значимия здравен пазар ФЬОНИКС поема социална отговорност в допълнение към корпоративните си дейности. През 1996 г. Шайфеле основава PHOENIX Pharmaceutics Science Award (ФЬОНИКС награда за фармацевтична наука). Кампанията е с общ награден фонд от 40 000 евро. Оттогава тя награждава ежегодно иновативни и изключителни фармацевтични проекти и изследвания. Също така компанията редовно подкрепя социални проекти и благотворителни организации, които често са инициирани от самите служители. Такъв е случаят с Kulturbras. От 1992 г. насам ФЬОНИКС подкрепя тази организация за децата на улицата във Форталеза, Бразилия.

Като цяло, 25-годишната история на ФЬОНИКС се характеризира с успех. Разбира се, този успех не е постигнат без трудности. Най-голямата, от икономическа гледна точка, удря компанията през 2008 г. – не заради собствени бизнес дейности, а по-скоро заради външни фактори: световната финансова и икономическа криза дори води до недостиг на ликвидност на компаниите на Адолф Меркле. Банките са нервни. За да осигурят заемите, те искат принудителен достъп до семейните активи на Меркле. Попечител поема управлението във ФЬОНИКС и разглежда продажбите на компанията.

По това време Раймунд Пол управлява бизнеса. Той поема позицията на Главен изпълнителен директор от Шайфеле през 2005 г. Пол доказва, че е отличен ръководител в бурни времена. Смел и всеотдаен, той ръководи компанията по време на кризата. Благодарение на него ФЬОНИКС остава печеливша през този период и дори успява да разшири пазарната си позиция.

С придобиването на два британски фармацевтични търговеца на едро са добавени първите аптеки в портфолиото на ФЬОНИКС през 1998 г. Пол разширява този бизнес чрез стартирането на марката аптеки BENU в континенталната част на Европа. Първата аптека BENU е открита в Холандия през 2012 г. Тя се откроява с единния си модерен дизайн и ориентиран към клиента подход, превръщайки посещението в аптеката в преживяване като при пазаруването. Пол също така обединява всички услуги като логистиката в здравеопазването, бизнес анализите и услугите към пациента, като създава концепцията „All-in-One“. Тя представлява широк спектър от услуги, от които фармацевтичните производители, аптеките и пациентите се възползват в еднаква степен.

ФЬОНИКС е в добра позиция, когато Пол предава щафетата на Оливър Виндхолц през 2014 г. Той става третият Изпълнителен директор за тези 25 години. Негова цел е превръщането на ФЬОНИКС от фармацевтичен търговец на едро в интегриран доставчик на здравни услуги, където и да се намира. Виндхолц усъвършенства профила на компанията, приближавайки повече областите, в които ФЬОНИКС работи: търговия на едро, търговия на дребно и фармацевтични услуги. Търговията с фармацевтични продукти остава основна дейност на компанията, с уникално покритие в цяла Европа: повече от 163 дистрибуционни центрове в 27 държави снабдяват аптеки, лекари и медицински институции с лекарства и здравни продукти.

Също така, ФЬОНИКС поддържа аптеки със системи за стоково управление и партньорски програми, както и в областта на консултациите с пациенти. С PHOENIX Pharmacy Partnership, Виндхолц създава европейски чадър за съществуващите партньорски програми за аптеки. Мрежата включва над 13 500 аптеки в 16 страни и е най-голямата по рода си. В търговията на дребно ФЬОНИКС управлява повече от 2 500 собствени аптеки с марките BENU, Apotek 1 и Rowlands Pharmacy в 14 европейски страни.

Пазарите на здравеопазване в Европа в момента са в процес на промяна. Дигитализацията напредва и клиентите изискват все повече от здравеопазването. Ето защо Виндхолц допълнително разширява позицията на компанията като водещ доставчик на здравни услуги в 27 европейски страни и се фокусира още повече върху крайния клиент. Само за последните пет години броят на собствените аптеки нараства с повече от 60%. Но ФЬОНИКС също така се доближава и до крайния потребител с разширяването на онлайн пазаруването в някои страни, програмите за лоялност и маркетинг активностите на здравните продукти със собствената си марка LIVSANE.

През годините ФЬОНИКС се посвещава на трудната задача: здравето на хората. Дигитализацията може да помогне за подобряване на здравеопазването в бъдеще. Ето защо ФЬОНИКС се развива в тази област и вече провежда конкретни инициативи, които са насочени към сферите на дигиталното здраве и персонализираната медицина.

Въпреки разширяването и интернационализацията, ФЬОНИКС остава семеен бизнес. Не само заради структурата на собствеността си (фамилията Меркле все още е единственият собственик), но преди всичко благодарение на корпоративната култура. Лудвиг Меркле, който ръководи групата след смъртта на баща си, винаги е твърдял, че корпоративната му дейност не е насочена към максимална краткосрочна печалба, а в дългосрочен план, устойчив успех. И това е постижението на ФЬОНИКС. През последните девет години компанията расте по-бързо от пазара – огромен успех в този сектор!