Групата ФЬОНИКС отчита стабилни пазарни позиции през 30-ата си година

  • Увеличаване на общите оперативни резултати и приходи
  • Положително развитие на печалбата преди данъци
  • Ръст във всички региони

Манхайм, 15 май 2024 г. – Групата ФЬОНИКС започна юбилейната си година с увеличение на приходите и печалбите. „Останахме на пътя на растежа в условията на продължителна предизвикателна среда и можем да погледнем назад към една стабилна финансова 2023/24 година, обобщава Свен Зайдел, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE.

В сравнение с предходната година общите оперативни резултати нараснаха с 24,6% до 57,2 млрд. евро. Общият оперативен резултат, който включва приходите и таксата за обслужване, е ключовата цифра, отнасяща се до фармацевтичната търговия на едро. Приходите се увеличиха с 29,6% до 47,1 млрд. евро през финансовата 2023/24 година, като всички региони отбелязаха ръст. От тези приходи 25,0% се дължат на дружествата на McKesson, придобити на 31 октомври 2022 г.

Обобщено, печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) намаля от 1,0 млрд. евро на 933,1 млн. евро. Коригирана за значителните еднократни ефекти, EBITDA нарасна до 946,9 млн. евро, което е с 30,8% повече в сравнение със сравнителния период. Печалбата преди данъчно облагане възлиза на 344,3 млн. евро.

30 години посветени на здравето

„Тези стабилни ключови финансови показатели означават, че имаме попътен вятър в платната си за финансовата година, която започна през февруари 2024 г. – годината, в която празнуваме 30-ата си годишнина“, казва Зайдел. „Групата ФЬОНИКС ще продължи надеждно да изпълнява важната си мисия и през следващите 30 години и ще остане посветена на здравеопазването в Европа.“

Запазване на позициите на родния пазар в Германия

В Германия, както и в други европейски държави, икономическото развитие през 2023 г. беше повлияно от последиците от войната в Украйна, както и от по-високите лихвени проценти, транспортните и енергийните разходи. Освен това интензивните нива на конкуренция продължиха да бъдат основна характеристика на германския пазар. Въпреки тези трудни обстоятелства групата ФЬОНИКС остана пазарен лидер в Германия. Приходите нараснаха до 12,6 млрд. евро от 11,9 млрд. евро през предходната година.

Очаква се ръст на приходите на почти всички пазари на групата ФЬОНИКС

За фискалната 2024/25 г. групата ФЬОНИКС очаква да продължи да разширява пазарните си позиции в Европа чрез органичен растеж и придобивания, и по този начин да увеличи приходите малко над нивото на растеж на европейските фармацевтични пазари. Водещият европейски доставчик на здравни услуги очаква ръст на приходите на почти всички пазари, на които компанията присъства. За финансовата 2024/25 година се прогнозира умерено увеличение на печалбата преди данъци в сравнение с предходната година. Очаква се леко увеличение на съотношението на собствения капитал.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

 2022/23 в млн. евро*2023/24 в млн. евро
Общ оперативен резултат145,901.257,171.8
Приходи36,316.447,064.7
EBITDA (преди значителни еднократни ефекти)723.8946.9
EBITDA1,010.1933.1
EBIT379.9498.5
Печалба преди данъци (преди значителни еднократни ефекти)305.9372.0
Печалба преди данъци287.0344.3
Печалба след данъци256.9233.2
Собствен капитал23,273.53,449.3
Дял на собствен капитал (в %)224.024.1
Нетен дълъг22,949.32,853.6

Дата на баланса (31/01/2024)

*Данните за предходната година са преизчислени поради финализиране на разпределението на покупната цена.

1 Общ оперативен резултат = приходи + обработен обем (обработка за такса обслужване).

2 Към отчетните дати 31.01.2023 г. и 31.01.2024 г.

Допълнителна информация за групата ФЬОНИКС | www.phoenixgroup.eu

Групата ФЬОНИКС със седалище в Манхайм, Германия, е европейски лидер в търговията на едро с фармацевтични продукти, търговията на дребно с аптеки и услугите за фармацевтичната индустрия. С присъствието си на 29 пазара на здравни услуги, компанията предлага уникално географско покритие в цяла Европа, като с повече от 48 000 служители допринася съществено за цялостното здравеопазване.

Групата ФЬОНИКС работи в областта на фармацевтичната търговия на едро и на предпродажбената търговия с 214 обекта в 29 държави, като снабдява аптеки, лекари и медицински заведения с лекарства и здравни продукти. Портфолиото се допълва от множество други продукти и услуги за клиенти на аптеки – от помощ при консултиране на пациенти до модерни системи за управление на стоки и програми за сътрудничество с аптеки. Около 17 000 аптеки в 17 държави са членове на една от програмите за партньорство и сътрудничество на групата ФЬОНИКС. Компанията предоставя на фармацевтичната индустрия здравна логистика и други услуги по цялата верига на доставки. Групата ФЬОНИКС управлява и над 3300 собствени аптеки в 17 европейски държави, в които около 189 милиона пациенти годишно получават, освен лекарствата си и експертни съвети от фармацевти.