Водещият доставчик на здравни услуги Група ФЬОНИКС отчита силна фискална година 2021/22

  • Общият оперативен резултат (39.6 млрд. евро) и оборот (30.7 млрд. евро) са над предходна година
  • Печалбата преди данъци е на нивото от предходната година
  • Нетният дълг продължава да намалява

Манхайм, 24 май 2022 – Група ФЬОНИКС затвърди позицията си на водещ доставчик на здравни услуги в Европа със солидно годишно представяне. С общ оперативен резултат от 39,6 млрд. евро през фискалната 2021/22 (31 януари 2022), компанията постигна увеличение от 10.3% в сравнение с предходната година.

Общият оперативен резултат, който включва оборота и приходите от такса обслужване, е ключовата цифра, свързана с търговията на едро с лекарства. Оборотът от 30,7 млрд. евро, с увеличение от 8,9% спрямо предходна година, беше и над нивото на европейските фармацевтични пазари.

Годишната печалба преди данъци в размер на 298,0 млн. евро отбеляза същия резултат спрямо 2020/21. За сравнение показателят в предишната година е 298,7 млн. евро. Коригирана от значителни еднократни ефекти, печалбата преди данъци се е увеличила от 287,8 млн. евро в предходната година на 334,7 млн. евро.

Стабилно представяне от Група ФЬОНИКС

„Група ФЬОНИКС представи устойчиви ключови финансови резултати за 2021/22. Ние постигнахме органичен ръст във всички региони на Европа.“, заяви Свен Зайдел, Изпълнителен директор на Група ФЬОНИКС. „В трудни времена на глобална пандемия, ние затвърдихме ефективността си като ключова компания. Със забележителни резултати, нашите 40 000 служители доказаха защо ФЬОНИКС е гръбнакът на европейското здравеопазване“, допълни Зайдел.

Затвърдено пазарно лидерство в Германия

В Германия водещият търговец на едро на фармацевтични продукти регистрира увеличение на оборота от 9,9% или 966,0 млн. евро в сравнение с предходната година, достигайки нивото от 10,7 млрд. евро. С 34,7% дял от оборота, Германия е най-големият пазар в Групата.

Напредък в дигитализацията

В Германия и други европейски пазари на здравеопазване, omni-channel услуги, както и правилната комбинация от офлайн и онлайн решения бяха обект на непрекъснато развитие. Пример за това е “gesund.de”, който в Германия свързва крайните клиенти с местните доставчици на здравни услуги.

В Обединеното кралство “Hey Pharmacist” функционира като здравен портал, който пациентите могат да използват за изпращане на регулярни рецепти онлайн за получаване на медикаменти в аптеката. В областта на електронната търговия ФЬОНИКС разшири дейността си до 16 страни и постигна средни двуцифрени темпове на растеж.

Планове за разширяване на европейския бизнес

През юли 2021 Група ФЬОНИКС обяви, че е постигнала споразумение за придобиване на части от европейските бизнес дейности на McKesson. Споразумението включва дейността на McKesson Europe в Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Португалия и Словения, европейската централа в Щутгарт, немската компания Recucare GmbH, както и миноритарния дял в съвместното предприятие Brocacef Group в Нидерландия. Сделката подлежи на одобрение от антитръст и други административни процеси по приключване.

Предстоящи допълнителни предизвикателства – с оптимизъм през фискалната 2022/23

Коментирайки започналата вече фискална 2022/23 г., изпълнителният директор Свен Зайдел заяви:

„За тази и следващата година предвиждаме допълнителни предизвикателства пред нас, поради нарастващите разходи и предстоящите инвестиции в дигитализацията. Въпреки това оставаме оптимисти за представянето на компанията и искаме да разширим позицията си на водещ доставчик на здравни услуги.“

За 2022/23 година Група ФЬОНИКС предвижда увеличение на оборота малко над нивото на растеж на европейските фармацевтични пазари. Очаква се ръст на оборота на почти всички пазари, на които компанията присъства. Печалбата преди данъци се предвижда да бъде на нивото от предходната година. Очаква се леко увеличение на дела на собствения капитал.

Ключови показатели на Група PHOENIX в сравнение със същия период на предходната година

2020/21

в млн. евро

2021/22

в млн. евро

Общ оперативен резултат 1 35,902.0 39,612.8
Оборот 28,209.1 30,723.4
EBITDA (преди значителни еднократни ефекти) 642.5 705.7
EBITDA 653.4 669.0
EBIT 354.2 356.3
Печалба преди данъци (преди значителни еднократни ефекти) 287.8 334.7
Печалба преди данъци 298.7 298.0
Печалба след данъци 226.7 211.6
Собствен капитал2 2,959.7 3,168.2
Дял на собствения капитал (в %)2 28.6 29.5
Нетен дълг2 2,006.9 1,829.8
Служители 39,532 39,773

(Дата на баланса 31/01/2022)
1 Общ оперативен резултат = приходи + обработен обем (обработка срещу такса обслужване)
2 Отчетни дати: 31/01/2021 и 31/01/2022.