Академия за фармацевти – един успешен проект на Тева България и ФЬОНИКС Фарма

В началото на месец юли, в Боровец, за поредна година се проведе събитието Академия за фармацевти“ – съвместен проект на компаниите ТЕВА България и ФЬОНИКС Фарма. Това е един успешен проект, който се разви през годините и се радва на все по-голям интерес от страна на фармацевтите в България.

Темата на тази академия беше „Сърдечно-съдова фармакотерапия“. Лектори бяха видни специалисти от областите медицина и фармация. Тази професионални срещи имат за цел да повишат уменията и познанията на фармацевтите за социално-значими заболявания и проблеми, с които те се сблъскват ежедневно в своята практика.

ФЬОНИКС Фарма, като партньор в това начинание отново имаше възможността да представи едно от водещите си бизнес подразделения – ексклузивното представителство на компанията.

Колегите ни Сава Топалов и маг.-фарм. Александър Кепев, медицински представители, имаха възможността да се срещнат с над 200 фармацевти, посетили събитието, и да представят актуални продукти в ексклузивното ни портфолио – Артресан Рапид, продукт, който се препоръчва за поддържане на доброто състояние на ставите и нормалното състояние на хрущяла и Найда – висококачествен и иновативен продукт в борбата срещу въшки и гниди.

Всички посетители на изложбения ни щанд имаха възможност да получат мостри на двата продукта, полезна и интересна инфорамция, както и да зададат всички свои въпроси към колегите ни, част от събитието.

Представени от водещи международно признати специалисти в съответните области, основните дискутирани теми в рамките на Академията бяха:

 • Фосфодиестеразни инхибитори
 • Периферни вазодилататори
 • Медикаменти повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система
 • Блокери на кациевите канали (калциеви антагонисти)
 • Бета-блокери
 • Статини и други липидопонижаващи медикаменти
 • Антитробоцитни медикаменти (антиагреганти)
 • Церебрални вазодилататори и ноотропни средства
 • Антидепресанти и Бензодиазепини

В Академията участваха магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити и болнични аптеки от цялата страна. Форматът бе интердисциплинарен и даде възможност на участниците да почерпят знания от лектори на международно научно ниво, сред които:

 • Проф. д-р Борислав Георгиев, началник на клиника по кардиология към Национална кардиологична болница;
 • Проф. д-р Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при Фармацевтичен факултет на МУ, София;
 • Проф. д-р Детелина Луканова, водещ ангиолог в диагностиката и оценката на каротидни стенози;
 • Акад. проф. д-р Иван Миланов, Изпълнителен директор на УМБАЛНП „Св. Наум“. Член – кор. на БАН в направление „Медицински науки – Клинична медицина“;
 • Доц. Георги Панов, специалист психиатър, клиничен неврофизиолог.

Благодарим на Тева България за възможността да бъдем техни партньори в проекта „Академия за фармацевти“ и да сме част от тези ползотворни срещи с фармацевти и водещи специалисти в различни области на здравеопазването.

Снимките са предоставени от Тева България!